Debedrijfsmakelaar.nl heeft haar diensten uitgebreid met Vastgoedbeheer.

Wij doen zowel de commerciële activiteiten als het financieel / administratieve beheer.

We begeleiden o.a. het complete verhuurtraject. D.w.z. schriftelijke vaststelling middels ROZ contracten; advisering bij verlenging of aanpassing lopende huurcontracten.

Bovendien heeft ons landelijk platform een grote reikwijdte om zelfstandig het bedrijfspand weer in de verhuur / verkoop te plaatsen, zonder direct dit traject aan een bedrijfsmakelaar uit te besteden. 

Door het financiële beheer van vastgoed uit te besteden is de vastgoedeigenaar verzekerd van een correcte huuradministratie. Dit resulteert in een aantal voordelen voor de vastgoedeigenaar:

  • Financieel overzicht
  • Transparante en tijdige afrekening van servicekosten
  • Adequate debiteuren-beheer
  • Duidelijke en overzichtelijke huurafrekening
  • Indexering huurprijs
  • Oplevering  bij aanvang of beëindiging huurcontract

Voor geheel  vrijblijvende informatie kunt u een e-mail sturen naar info@debedrijfsmakelaar.nl