Positieve ontwikkelingen vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt klimt momenteel, na zware tijden, weer omhoog.  Vooral is er een flinke stijging van  verkooptransacties van woningen  . 

In de grote steden, met name in het westen was deze trant al langer zichtbaar. Echter in het oosten van het land trekt de markt ook flink aan flink. Nu de economie weer stabieler lijkt te zijn, gaan mensen weer voorzichtig vooruit kijken en investeringen doen. De huizenprijzen dalen niet langer , maar laten weer een stijging zien. Dit geldt nog wel tot een bepaalde prijsklasse. Dat de prijzen exorbitant zullen stijgen, verwacht ik niet, nu de voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek meer aan banden is gelegd.

In de markt voor commercieel onroerend goed, neemt de vraag ook toe, hierin is wel wat verandert  evenals bij wonen ( vaker huur, niet meer zo groot, veel vermogensbouw is er toch niet , zoals vroeger, dus waarom alles in de woning investeren ) .

De vraag voor kantoorruimte ziet er heel ander uit dan voor de crisis, kleiner ruimtes, veelal geheel aangekleed, bij voorkeur “turn key” met flex werkplekken, koffiecorner en andere zaken die het werken op kantoor aangenamer moeten maken. De traditionele huurperiodes van 5 jaar en langer zijn nu meer uitzondering dan regel. Hierdoor is ook de verschuiving van beleggers naar wonen toegenomen, daar dit meer zekerheid geeft, wat wel vaker gepaard gaat met een lager rendement.

De winkelruimtes zullen nog een langere tijd in mineur blijven heb ik het idee, daar deze branche echt last heeft van de digitalisering van onze samenleving. Erg veel is te digitaliseren, waaronder zeker veel  type winkels. Enkel de absolute A1 locaties, dan wel grote hoeveelheden meters aan de rand van het centrum, voor nieuwe formules uit het buitenland is nog wel vraag naar. Veel winkels zullen ingevuld dan wel getransformeerd worden naar wonen dan wel horeca of andere type van vrije tijds besteding.  Om de markt voor commercieel onroerend goed ook extra wat stimulans te geven, denk ik dat gemeenten, ontwikkelaars en andere gerelateerde partijen goed moeten kijken waar behoefte aan is, en wat uit de markt gehaald kan worden, dan wel  een andere bestemming aan gegeven kan worden. Nu hebben gemeenten vaak nog de behoefte, onafhankelijk van elkaar weer grond te moeten verkopen, voor projecten waar geen behoefte aan is in de markt. Wanneer dergelijke projecten de komende jaren toch weer doorgang vinden, zal dit de prijzen en de markt voor deze branche geen goed doen. Het is dan vooral zaak , wanneer men wil beleggen in onroerend goed . Wat veel partijen nog steeds willen, er is tenslotte niet veel anders, waar je toch een redelijke zekerheid kunt krijgen . Dan is het van groot belang dat men kijkt daar de duurzaamheid van het object, de ligging en de alternatieve aanwendbaarheid. Heeft u geen ervaring in deze branche, laat u dan in deze tijd bij staan door een deskundige ! Veel zaken lijken op papier een mooie rendement te geven, maar blijken in de praktijk toch anders te zijn. 

Bert A.J. Mulder RMT RT