Oud stationspand, hotel?

De NS ziet wel iets om monumentaal vastgoed om te bouwen tot  gastenverblijven. Het concept heet Hotel Holland. Plan is om (delen) van stationspanden de functie te geven van hotel. Na onderzoek komen ca. 40 stations NS Vastgoed daarvoor in aanmerking. Dit plan moet nog verder uitgewerkt worden. Er wordt nu allereerst geïnvesteerd in het behoud van leegstaand, monumentaal bezit. Hotel Holland moet zijn basis krijgen bij het Amsterdamse station Muiderpoort. Voor de naaste omgeving van dat station is een plan ontwikkeld om leegstaande NS-panden een horecabestemming te geven, gecombineerd met de bouw van een hotel. Het zou een  kwaliteitsimpuls geven voor dit station.

Er zijn in Nederland (delen van) stationsgebouwen of spoorwegpolitiegebouwen die leeg staan, die geschikt zijn voor kleine of grotere hotels. Gedacht wordt o.a. aan Delft, Lunteren, Baarn, Woerden.