Positief sentiment in vastgoed

Er is een gestage vraag naar bedrijfshuisvesting te constateren. In de gehele breedte van de markt, van ontwikkelaar tot belegger, is dit het geval. Partijen melden zich weer om toch eens te kijken naar (her) huisvesting. Vaak zijn dit ondernemingen die de afgelopen jaren wel redelijk tot goed hebben gedraaid; echter, de tijden waren destijds nog onzeker om de huisvesting eens serieus onder de loep te nemen.

 Nu de groei in het bedrijf dan wel toeneemt en het vertrouwen in het vastgoed en de economie ook, zie je dat zij zich ook concreter gaan oriënteren in de markt. De vraag naar huur neemt duidelijk toe. Wat hierin ook zeker meespeelt is dat de meeste banken nog wat huiverig zijn om weer volop in het vastgoed te financieren. Zullen zij dit op termijn gaan doen, dan zal dit zeker invloed hebben op de waarde van het vastgoed.

 Ook is het een tendens dat steeds meer bedrijven in hun Core business het kapitaal kwijt willen. Tenslotte wordt vastgoed ook steeds intensievere vorm van werk om dit te onderhouden, te beheren en ervoor te zorgen dat het aan de huidige tijd blijft voldoen. Daarnaast moet je bij herhuisvesting ook nog eens naar een huurder uitzien. Nog een bijkomend voordeel voor huur is, dat er ook meer tijd is om in het eigen bedrijf te investeren.

Door het grote aantal van wat er nog in de markt is, met name in kantoorruimte en de verandering in de markt de afgelopen jaren (mobieler werken/internet) zullen de prijzen nog niet direct invloed hebben op de toenemende vraag. Wel zijn betere plekken en kwalitatief vastgoed gewild en worden hierin alweer goede prijzen gehaald. Van belang is dat er enige schaarste wordt gecreëerd, waardoor de markt meer in balans komt. Dit kan door te trachten bestaand commercieel onroerend goed aan te wenden, te onttrekken en te wijzigen tot woning dan wel te slopen. Tevens moeten we voorzichtig zijn met de extra uitgifte van bedrijventerreinen. In het verleden hebben deze terreinen elkaar wellicht te snel opgevolgd, waardoor verplaatsingen volgden van bedrijven van bestaande bedrijventerrein naar het nieuwe.

 Het transformeren van winkels en een aantal kantoren zal de komende tijd zeker nog een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Mochten hier adequate oplossingen voor worden gevonden, dan komt er zeker opnieuw een mooie markt voor beleggers en alle andere gelieerde partijen in het vastgoed.

 Bert A.J. Mulder RMT RT

Owner debedrijfsmakelaar.nl

16 september 2015