GOED OM TE WETEN

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop

De verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een huis, kantoor of ander vastgoed is sinds januari 2015 teruggebracht naar 6 maanden. De oude regeling is nog wel van belang. Als een huis, kantoor of ander vastgoed is aangekocht in de periode van 1 september 2012 t/m 31 december 2014, dan is de regeling nog steeds van toepassing als dat pand binnen 36 maanden na de aankoop weer wordt doorverkocht.

 BTW en overdrachtsbelasting

De koop van onroerend goed is in de hoofdregel vrijgesteld van BTW. Er wordt wel belasting geheven in de vorm van overdrachtsbelasting. Echter, er zijn wel uitzonderingen op de BTW vrijstelling vastgoed. Namelijk als een gebouw vóór, op, of binnen twee jaar na de eerste ingebruikname verplicht met BTW moet worden geleverd. Dit geldt ook voor een bouwterrein; deze is namelijk ook nog niet in gebruik genomen. In deze situatie wordt BTW geheven en kan een vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing zijn.

Koper en verkoper kunnen ook gezamenlijk opteren voor BTW-belaste levering, wanneer de koper het pand minimaal voor 90% belaste BTW activiteiten verricht. Het is van belang om te kijken hoe u koopt, als ondernemer of als particulier. Koopt u een stuk bouwgrond als particulier voor een woning, dan is de overdrachtsbelasting uiteraard interessanter. De grond moet dan al wel de voorgenomen bestemming tot wonen hebben.

 Huur beëindigen

Kan de verhuurder zomaar de huur van een winkelruimte of bedrijfsruimte beëindigen? Van een huurcontract op basis van winkelruimte kan de verhuurder de huur niet zomaar beëindigen. De verhuur van winkelruimte is veel meer van dwingend recht dan de verhuur van kantoor- of bedrijfsruimte. Dit ligt in het feit dat huurders van winkelruimte meer afhankelijk zijn van hun locatie dan huurders van overige ruimte en daarom van rechtswege meer worden beschermd. Men valt met een huurcontract onder het regime ‘ winkelruimte’ wanneer er een direct verkooppunt voor het publiek aanwezig is. Van belang is dus altijd om goed af te wegen, wanneer  men een huurcontract aangaat, in welk regime je deze kunt laten vallen. Er zijn twee zogeheten ROZ-modellen , huurcontract winkelruimte artikel 7:290BW en huurcontract kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A. Het is van belang dat bij aanvang van de overeenkomst het contract goed wordt opgesteld. Laat u daarom door deskundigen adviseren, dit kan veel ellende in de toekomst voorkomen!

 

Bert A.J. Mulder RMT RT

Owner debedrijfsmakelaar.nl

 2 September 2015