Leegstand winkel- en kantoorpanden

Uit een onlangs gedaan onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving is gebleken dat het vloeroppervlak van langdurig leegstaande kantoren en winkels sinds 2010 is verdubbeld. 17% Van alle kantoren staan leeg. Schrik niet, maar omgerekend in vierkante meters, staat er 9 miljoen m2 leeg aan kantoorruimte.

Het aantal kantoorpanden dat leeg komt te staan stijgt meer en meer, ondanks dat tegenwoordig kantoorpanden omgebouwd worden tot appartementen of studentenwoningen.
Is verbouwen van kantoorruimte naar woningen een interessante oplossing? Meningen zijn verdeeld. Een nadeel is dat veel kantoren gevestigd zijn op bedrijventerreinen. Dat is niet de meest aantrekkelijke locatie om te wonen.

Een grote problematiek is ook de leegstand van winkels. 2,7 Miljoen aan winkeloppervlak staat leeg, wat grote gevolgen heeft voor de steden. Een winkelstraat, waarin de helft van de winkelpanden leeg staat, is onaantrekkelijk geworden voor het winkelende publiek. Het mist uitstraling en de stad wordt minder bezocht, wat weer economische gevolgen heeft voor de gemeente/stad. De oorzaak van de leegstand is o.a. te wijten aan het online shoppen, waardoor winkels failliet gaan.
Kortom een zorgwekkende ontwikkeling.

De leegstand is een dilemma voor de vastgoedeigenaren. Ze derven inkomsten en zijn bang voor afwaardering, indien ze de huur verlagen.

Een oplossing voor de vele leegstand is er zo niet. Het enige is dat de nieuwbouw van woningen en bedrijfs/en winkelpanden ingedamd dient te worden.