Waarop letten bij het huren van een bedrijfsruimte?

Brengt het kopen van een bedrijfspand teveel verplichtingen met zich mee? Dan is het huren van een bedrijfsruimte een uitstekend alternatief. Hier komen echter de nodige zaken bij kijken, waar u vooraf goed op moet letten om in een later stadium niet voor onverwachte verrassingen te staan. Hieronder noemen wij de belangrijkste.

Betrouwbaarheid van de verhuurder

Vastgoed is van oudsher een sector die nog wel eens onbetrouwbare partijen trekt. Hoewel dit procentueel gezien reuze meevalt, is het niet ondenkbaar dat u als huurder in aanraking komt met personen die uit zijn op winstbejag. In dat geval luidt het voorstel vaak om de huur te regelen op basis van een mondelinge afspraak, zonder dat hierbij een contract wordt ondertekend.

Dat is sterk af te raden, omdat u als huurder in deze situatie geen poot om op te staan heeft als er sprake is van een conflict tussen u en de verhuurder. In geval van bijvoorbeeld noodzakelijke reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, is er geen huurcontract waarin staat vastgelegd wie hiervoor verantwoordelijk is. Dat levert onnodige complicaties op.

Type contract

Een contract schept duidelijkheid voor alle betrokkenen en verdedigt de belangen van zowel huurder als verhuurder. Wel is de inhoud van het contract zeer bepalend voor de daadwerkelijke effectiviteit ervan. Een contract dat door de verhuurder is opgesteld, bestaat vaak uit slechts enkele pagina’s en is teveel vanuit zijn perspectief geschreven.

Beter is daarom om gebruik te maken van het standaardcontract van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en dit vervolgens naar eigen smaak aan te passen. Ook in dit opzicht is het van belang om voor uw belangen als huurder op te komen. Laat bijvoorbeeld duidelijk vastleggen welke consequenties de verhuurder wachten als hij zijn plichten niet nakomt.

Lange termijn

Voordat u een contractuele verplichting aangaat, is het belangrijk om eerst een vastomlijnde doelstelling met de huur voor ogen te hebben. Kiest u voor een groot bedrijfspand met doorgroeimogelijkheden of bespaart u liever op de kosten van extra vloeroppervlak? In het laatste geval is het wel van belang dat u de eerstkomende jaren geen groei verwacht.

Anderzijds is het ook lang niet altijd verstandig om een bedrijfsruimte op de groei te huren. De voorspelde groei van een onderneming blijft in de praktijk nog wel eens uit en ook dan is het belangrijk dat u de maandelijkse huursom probleemloos kunt ophoesten. Zet daarom geen handtekening onder een contract zonder uw doelstellingen en toekomstvisie goed te hebben overwogen.

Meer weten over het huren van een bedrijfsruimte? Bekijk onze opties in steden als Enschede, Hengelo en Almelo.